1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

För att bli medlem:

Medlem av föreningen kan var och en bli som är intresserad av föreningens uppgift.

Inom Västrums socken verkar vi för bygdens utveckling och för att tillvarata och bevara alster av hembygdens kultur- och arbetsliv.

För en blygsam medlemsavgift, för närvarande 150 kr per person och år, kan du stödja arbetet för Västrums väl. Vi är mycket tacksamma för alla som uppfattar medlemskapet som angeläget och bidrar till Västrums socken.

Du kan, om du vill, ingå i vår arbetsgrupp som förbereder våra arrangemang som till exempel hembygdsdagen och julmarknaden eller hjälpa till med skötseln av hembygdsgården.

Skulle du tycka att styrelsearbetet är intressant och viktigt kan du meddela oss det. Vi vidarebefordrar då uppgiften till valberedningen.


Gör så här för ansökan om medlemskap:

Fyll i dina uppgifter nedan och skicka in till oss.

Du får då tillbaka ett inbetalningskort med ditt medlemsnummer.

Som medlem får du varje vår vårt lilla hembygdsblad och inbjudan till årsmötet som brukar vara i början på maj månad.

Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Adress

Obligatorisk