1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Dialekten i Västrum, en skärgårdssocken

Artikel:

Snart är det premiär för filmen om Västrum och dialekten

https://www.dagensvastervik.se/nyheter/kultur/e/77427/snart-ar-det-premiar-for-filmen-om-vastrum-och-dialekten-/


Trailer 3

Trailer 2

Trailer 1


Om Projektet

Det blev möjligt tack vare ett bidrag om 120 000 kr från Tjustbygdens Sparbank och vårt eget idoga arbete att på olika sätt arbeta ihop en stor summa, samt sist men icke minst att med generösa företags och privatpersoners välvilja sponsra filmen.

Förändringar sker antingen vi vill eller inte vill. Många upplever att det går alldeles för fort. Vårt språk, vår dialekt är inte undantagen. Icke minst ungdomarna hittar nya uttryck, och förkortningar. Det är inte längre så många kvar som bott hela sitt liv i Västrums skärgård eller på fastlandet och som bevarat vår dialekt.  

Vi ville att dialekten skulle bli dokumenterad med de rätta kulisserna, en gåva till framtiden men även till vår egen tid. Matz Eklund, FilmDirekt, tillfrågades om uppdraget, då vi anser honom mycket kompetent och efterfrågad. Icke minst av SVT som senaste halvåret visat två av Matz filmer. Han antog utmaningen då han tyckte att uppdraget var dokumentärt, spännande och nyskapande för honom. Vi är så glada för det!

Än är vi inte i hamn beträffande kostnaden. Det har börjat komma sponsorpengar, men det behövs mycket mer. Vi är så tacksamma för varje bidrag som kan göra projektet fullkomligt.  

Alla sponsorer och bidragsgivare (minst 500 kr) kommer att få sitt namn eller firmans namn skrivet i slutet av filmen, bli personligen inbjudna till premiären och presenterade där.

Bankgironummer: 
5045-6607, märk avin ”Filmprojektet”

Swishnummer:
123 276 92 22, märk med ”Filmprojektet”   

Film Direkt

Filmdirekt är ett produktionsbolag för såväl reklamfilmer som dokumentärer och andra filmer. Vi är kända för uppfinningsrika idéer och lösningar. Vi förvaltar allt från skiss till färdiga storyboards och manus med vårt yttersta av noggrannhet och kärlek till yrket.

Länk till film direkts hemsida.